07.02.2018

Představujeme Vám novou značku AGRI FARMING SOLUTIONS s nabídkou na zpracování půdy a setí

Unikátní stroje na zpracování půdy a setí do našich barev dodává britský výrobce Sumo, který má na domácím trhu se stroji pro ozdravení půdního profilu výsadní postavení. Výroba sídlí v hrabství Yorkshire. Velkou devizou je fakt, že nejde o „moderní“ montovnu, ale poctivou výrobu zemědělských strojů využívající moderní laserové a svařovací automaty.

Pro podmítku a předseťovou přípravu je připraven Mixidisc, talířový podmítač s průměrem talířů 500 mm. Díky střednímu průměru má talíř vysokou obvodovou rychlost a podmítka je tak precizní. Smyková lišta v základní výbavě zvyšuje produktivitu stroje zejména ve zpracování hrubé brázdy.

trio v tažné verzi
Trio v tažené verzi vyniká průchodností. Dostupné v záběru od 3 m do 6,5 m.

U zemědělců je dlouhodobě nejoblíbenější Trio, které v neseném nebo taženém provedení kombinuje pod jedním rámem výhody práce talířů a radliček. Podrývání do 40 cm nekompromisně likviduje zhutnělé vrstvy, v párech uložené talíře poté intenzivně řežou a míchají rostlinné zbytky. Zkonsolidovaný povrch po Triu zůstává odolný proti erozi a je připravený na setí. Výsevní jednotka pro setí řepky olejky, trav i meziplodin si poradí i s velmi nestandardním tvarem osiva. Nově lze za válec nebo pěch umístit secí botku, při výsevu tedy odpadá nutnost dalšího válení. Quatro patří také do rodiny kombinovaných strojů pro ozdravení půdního profilu a liší se od Tria vyšším počtem pracovních orgánů. Quatro disponuje místo dvěma rovnou čtyřmi řadami talířů pro perfektní práci s rostlinnými zbytky či hnojivy.

subsoiler
Subsoiler odstraňuje zhutnělé vrstvy a otvírá tak cestu k lepším výnosům.

Důležitým pomocníkem pro každou farmu je Subsoiler, podrývák s půdním pěchem a pracovní hloubkou až do 50 cm. Subsoiler přináší možnosti dovybavení výsevní jednotkou, zónovým hnojením i řezacím koltrem, který může být pro práci ve velkém množství rostlinných zbytků umístěn před každou slupici. V nesené i tažené verzi tak Subsoiler účinně odstraňuje nežádoucí zhutnění v půdním profilu, které je bariérou k vysokému výnosu a ochraně životního prostředí.

Univerzální secí stroj DTS je tou správnou odpovědí na otázky, které vzbuzuje budoucnost zemědělství. Časový stres v období setí v kombinaci se složitými podmínkami, tlak na výkonnost, efektivitu a práci v různých situacích, důraz na citlivé hospodaření s vláhou, dal vzniknout stroji, který pracuje jednoduše. V pásech zónově připravuje půdu pro dobré zakořenění, šetří vláhu a v meziřadí omezuje vzcházivost plevelů, zvládá i náročné podmínky v ošetřené meziplodině. Patentem chráněné šnekové výsevní ústrojí  a možnost aplikace hnojiva při setí zvyšuje hodnotu DTS pro zemědělce.

secí stroj DTS
Secí stroj DTS s technologií pásové přípravy vyniká průchodností v náročných podmínkách, například v neošetřené předplodině.

»zpět do archivu novinek